Nus Vos

Ons bereikte het droevige nieuws dat Nus Vos op vrijdag 11 december op 76 jarige leeftijd is overleden. Nus was de oorsprong van het LTC en legde de basis. In samenwerking ontstond LTC en dat was Nus ten voeten uit. Belangstellend tot op het laatst: Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met LTC in deze bijzondere contactarme periode? Mooie gesprekken, waarin de liefdevolle betrokkenheid voor het LTC gedachtengoed voelbaar was. Begin november kwam het bericht van Jany dat er slecht nieuws was en nu is hij al overleden.

Voor degenen die hem niet kennen: Nus is de grondlegger van het LTC, het Leefstijl Trainings Centrum zoals het oorspronkelijk heette. Hij bracht in de pilotfase de haptonomie en het emotioneel lichaamswerk bij elkaar. Een combinatie die leidde tot de leefstijltrainingen, die we nu nog kennen als de Boost training. In samenwerking met de universiteit van Leiden en Groningen werd daarmee de basis gelegd voor het LTC. Nus heeft een waardevolle aanpak gecreëerd voor ons bedrijf en met name voor alle mensen die bij het LTC een training volgden en nog steeds (gaan) volgen. Velen geven aan dat de training een life-changing ervaring is, hetgeen onlangs bevestigd werd door het nieuwe effect-onderzoek.

De beginperiode was intensief pionieren. Zorgen dat er mensen in de training kwamen. Met organisaties in gesprek over voelen en dat 30 jaar geleden. Dat leverde niet alleen prachtige verhalen op, maar ook mooie nieuwe producten, zoals de Achmea Management Leergang, de Challenge en veel organisatie trajecten. Nus ging daarbij altijd voor de persoonlijke beleving. Dat maakte het verschil. Dat is typisch Nus. Oprechte belangstelling en aandacht voor de ander. De gevoelsmatige bevestiging dat de ander er mag zijn, ertoe doet.
Hij was stellig in het uitdragen van de haptonomie en daarmee de ander het gereedschap geven dat ze zelf invloed hebben op hun ontwikkeling. En dat altijd met de nodige humor, verrassende vragen en andere perspectieven.

Hoewel hij in 2004 afscheid nam bij het LTC, is de essentie altijd gebleven. Wij zijn er trots op dat we met elkaar dit gouden gedachtengoed blijven uitdragen.
Onze gedachten van medeleven en troost gaan uit naar Jany, de kinderen en kleinkinderen.

Wij zullen hem missen en weet dat hij nooit uit ons hart verdwijnt.

Lieve groet,

Sijtze Verbeek, Peter Oostra, Margreet van Nieuwkoop en Peter van Kleij en al de betrokken medewerkers van LTC Training.

Correspondentieadres fam. Vos Het Gemaal 9 8604 DN Sneek

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu, NextSteps.nu Exclusief en Specialist Development.

Snel naar…