disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die LTC besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. We vullen de informatie op de website regelmatig aan en streven naar het up to date houden van de informatie. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of is de informatie niet meer actueel, dan betreuren wij dit. LTC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet wanneer er sprake is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

 

Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. LTC streeft naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

 

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ons.

 

LTC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu