Privacybeleid

LTC Training (LTC) is verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens. LTC verwerkt je gegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG. Op deze manier waarborgen we zo goed mogelijk jouw privacy. Uitgangspunt bij het verzamelen van je gegevens is om dit zo beperkt mogelijk te houden. In dit Privacy Statement is te lezen hoe en wanneer LTC je gegevens verwerkt, registreert en bewaart.

 

Bijzondere persoonsgegevens
Naast algemene persoonsgegevens verzamelen we indien nodig ook bijzondere persoonsgegevens zoals je bankgegevens, BSN en/of vitaliteitsgegevens. We verzamelen deze gegevens om je unieke identiteit vast te stellen, je te adviseren/feedback te geven en om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Een BSN is bijvoorbeeld nodig wanneer LTC een declaratie indient als je deelneemt aan een LTC programma die wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar. Als een BSN noodzakelijk is dan zullen we je hiervoor schriftelijke toestemming vragen. Vanuit zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid in de begeleiding tijdens een LTC programma vragen wij je soms schriftelijk om toelichting over je vitaliteit. Relevante informatie over je vitaliteit delen wij alleen met de gecontracteerde LTC trainer/professional die jou begeleidt. Jouw vitaliteitsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Zowel de medewerkers van LTC als de LTC trainer/professional, die met deze bijzondere persoonsgegevens werken, hebben uit hoofde van hun beroep een geheimhoudingsplicht. We bewaren je gegevens na beƫindiging van de overeenkomst, tenzij wettelijk anders is bepaald.

 

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij leggen vast wat wij met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Jouw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van LTC of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen
 • Telefoongesprekken
 • Wat je op onze websites doet, bekijkt of invult
 • Ons contact via social media, zoals LinkedIn, Facebook, Whatsapp

 

Doeleinden
Wij gebruiken je gegevens om:

 • Een programma aan te bieden
 • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren
 • Je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • Onze producten en diensten beter op je behoeften aan te laten sluiten
 • Op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek te doen
 • Ons aan de wet te houden
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren je gegevens maximaal twee jaar. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken deze anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle informatie die naar jou verwijst. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. Het bewaren van de anonieme gegevens helpt ons een beeld te krijgen van onze programma’s. Jouw persoonsgegevens, die wij ontvangen via het contact- of aanvraagformulier op onze website, bewaren wij maximaal vier weken en worden daarna automatisch verwijderd.

 

Jouw rechten
Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • Je gegevens bij ons opvragen
 • Je gegevens laten veranderen als die niet kloppen
 • Je gegevens laten verwijderen:
  Het komt vaak voor dat wij je gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens:
  Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Je toestemming stoppen:
  Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Je gegevens overdragen:
  Wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken:
  Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van je gegevens.

 

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen? Geen probleem. Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via nicolette@ltctraining.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee sturen met het verzoek. Maak wel even ter bescherming van jouw privacy je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) in deze kopie zwart. LTC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Cookies
Wij maken gebruik van ‘cookies’ om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Lees meer hierover op cookies

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

LTC Training
Nicolette de Jonge
088 422 94 22
nicolette@ltctraining.nl

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu