Long Covid: een nieuwe beroepsziekte

NOS meldt dat ruim 500 zorgmedewerkers hun baan dreigen te verliezen doordat zij kampen met Long Covid. Zij kunnen al bijna twee jaar niet (volledig) werken wegens gezondheidsklachten na een Covid besmetting. Dit zijn mensen die als een van de eersten in aanmerking kwamen met het virus, zoals ambulancepersoneel. Er was destijds nog weinig bekend over het virus, laat staan over de lange termijn effecten van een besmetting.
Inmiddels weten we dat de groep die kampt met langdurige klachten na een Covid besmetting zoals, hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid erg groot is. De tweede kamer heeft inmiddels een motie aangenomen die Long Covid erkent als beroepsziekte, zodat men in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Tegemoetkomingsfonds
FNV introduceerde een landelijk meldpunt. Inmiddels meldden al 1850 mensen uit de zorgsector en 245 mensen uit andere sectoren zich bij het FNV. De FNV en CNV pleiten voor een tegemoetkomingsfonds, om de mensen financieel tegemoet te komen. Dit zal al veel erkenning geven.

LTC Begeleiding bij longcovid
Een financiële tegemoetkoming is een eerste stap, maar wat zou het mooi zijn wanneer deze mensen de juiste begeleiding krijgen, zodat ze op termijn weer hun werk op kunnen pakken.
Uit onderzoek van de FNV blijkt dat er beter samengewerkt moet worden tussen partijen als het UWV, arbodiensten, werkgevers en aanbieders van begeleiding bij Long Covid (C-support).
LTC training erkent dit en zet zich in voor deze groep. Onze Long Covid begeleiding wordt door meerdere organisaties ingezet, zoals het Witte Kruis. In onze aanpak begeleidt een een senior haptotherapeut deelnemers in het voelen van het lijf, de signalen die het lichaam, en in het herkennen en erkennen hiervan – om vanuit daar de fysieke belasting uit te breiden.

Benieuwd naar wat wij voor jou(w organisatie) kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu