De rol van HR binnen de zorg is onmiskenbaar groot!

Gaten in de roosters vullen, collega’s zien uitvallen of vertrekken en omkomen in het werk. Het zijn problemen waar zorgmedewerkers vandaag de dag niet meer van opkijken.
Nieuwe medewerkers aantrekken is een probleem, ze behouden een nog groter probleem. Een groot deel van nieuwe medewerkers pakt snel hun biezen: volgens de Volkskrant verruilden 27 duizend zorgmedewerkers in 2021 hun baan in de zorg voor een baan elders. Niet alleen het verloop, ook de verzuimcijfers in de zorg zijn schrikbarend hoog. Kortom, een maatschappelijk probleem, want je vraagt je wellicht af: wat betekenen deze cijfers voor de kwaliteit van de zorg tegenwoordig?

Binnen de zorg wordt nu veelal gestuurd op kwaliteit en geld. Belangrijk is om als derde stuurinstrument mensen toe te voegen – en wel vanuit HR! Aldus Marcel Haverkamp van PGGM. HR zou een grotere rol moeten krijgen binnen een besluitvormingsproces, om zo ongunstige gevolgen zoals arbeidskrapte te voorkomen. Dit vraagt echter een andere benadering van het besluitvormingsproces door bestuurders en leidinggevenden. Hoe dat werkt lees je in deze blog.

Ben je als organisatie op zoek naar ervaren procesbegeleiding? LTC Training geeft in drie fasen vorm aan een verandertraject. Bekijk ons aanbod!

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu