Cultuur en Leiderschap

Leiderschap is net als communicatie vaak een containerbegrip. Wanneer praten we over leiderschap? En wat bedoelen we daar dan precies mee?
Onder leiderschap verstaan wij dat wat nodig is om binnen de bestaande of wenselijke bedrijfscultuur, te komen tot het duurzaam realiseren van de bedrijfsstrategie op een zo efficiënte en effectief mogelijke wijze. In onze aanpak richten wij ons op de kernwaarden, waarbij de mens als professional, in authentiek gedrag, binnen – en met het team centraal staat.

Onze werkwijze

Zowel op team als organisatieniveau kijken wij mee met hoe voor de organisatie het leiderschap optimaal benut kan worden. Langs de lijn van het individu, de lijn van de samenwerking, de lijn van het team en de lijn van leiderschap doorlopen wij samen een proces waarin stapsgewijs, gekoppeld aan de eigen dagelijkse praktijk, stappen worden ondernomen om de bedrijfsstrategie op passende wijze te laten renderen. Dit zal altijd maatwerk zijn waarbij we de inhoud samenstellen na een gedegen intake.

 

Fase 1 - in contact

In deze fase richten wij ons op het contact om helder te krijgen wat jullie wens tot ontwikkeling in jullie situatie is.

  • We starten met een oriënterend gesprek. Hieruit volgt een Plan van Aanpak en offerte.
  • Tijdens een ‘pré-onderzoek’ worden interview gehouden met de direct betrokkenen én met andere stakeholders die van invloed kunnen zijn op het vraagstuk.
  • De resultaten van die onderzoek worden samen besproken. Op basis van die interactie wordt wederzijds de problematiek en aanpak op hoofdlijnen vastgesteld.
  • De offerte leidt hierna tot een opdrachtbevestiging.

Fase 2 - de uitvoering

In ons aanbod gaan wij uit van procesbegeleiding van het individuele proces en het groepsproces. Soms vertragend indien gewenst, soms versnellend waar mogelijk. Telkens met het doel en de toepasbaarheid in het achterhoofd. Wij werken vanuit veiligheid en vertrouwen. Naast de begeleiding en training verzorgen wij met samen met jullie de borging van het resultaat in de organisatie.

Fase 3 - de terugkoppeling

Wij koppelen het resultaat terug aan de opdrachtgever, niet het proces of een individuele of groepssituatie. Indien noodzakelijk of gewenst kan een vervolg afspraak worden gemaakt.

we focussen ons nu meer op de mens en relatie dan op de werkwijze
Max, teammanager
 

Nieuwsgierig? Ik wil advies

Bel mij terug

Direct bellen

088 422 9422

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu