Het hoofd denkt, het lichaam weet – na 30 jaar nog steeds

Wat maakt de LTC Boost training zo uniek? Daarvoor moeten we maar liefst 30 jaar terug in de tijd. Nus Vos, grondlegger van LTC Training, bracht haptonomie en emotioneel lichaamswerk bij elkaar. Een combinatie van ervaringsgericht trainen die leidde tot de leefstijltrainingen, die we nu kennen als de Boost. De Boost training werkt vanuit het principe dat het eigen lichaam het meest effectieve instrument is dat je helpt om vanuit eigen vermogen (zelfregulatie) adequaat te reageren op verstoringen in de balans tussen belasting en belastbaarheid. Het lichaam liegt immers nooit.

Van whiplash naar burn-out

Deelnemers van de training in die tijd hadden klachten als whiplash, hartklachten of SOLK. Verschillende vormen van begeleiding hielpen mensen met deze klachten niet verder. De boost training droeg wel bij aan herstel. Het gaf deelnemers meer invloed op de eigen situatie en inzicht in gedrag en handelen. Deelnemers leerden luisteren naar hun lijf en de ervaringen te koppelen aan persoonlijke vraagstukken.
Jaren later vond er een verschuiving plaats naar stressgerelateerde klachten als een burn-out, het ervaren van hoge werkdruk of chronische vermoeidheid. De aanleiding om deel te nemen aan de training was anders, maar de effecten van de training bleven gelijk.

Het eigen lichaam is het meest effectieve instrument om balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid.

Onderzoek

In 2005 deed Dr. Jeanet Landsman onderzoek naar de effecten van de training. De uitkomsten van het onderzoek waren positief: deelnemers merkten na het volgen van de training een afname van lichamelijke en psychische klachten, een betere balans tussen werk en privé en ze waren beter in staat tot het maken van passende keuzes in het dagelijks leven. Ook het medicijngebruik en nam af en men bezocht minder vaak een arts.

Het onderzoek herhaalde zich in 2018 en werd uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De effecten op langere termijn bleken nog altijd positief: deelnemers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling, hebben beter zicht op kwaliteiten en valkuilen  en ervaren minder spanning en stress. Dit maakt de Boost training nog altijd een effectief HR-instrument. Het heeft een positief effect op (lange termijn) verzuim.

Long Covid

Forward naar 2022. We hebben net een twee jaar durende pandemie achter de rug met alle gevolgen van dien. Ook nu is er een groep mensen die kampt met klachten waar moeilijk vat op te krijgen is, maar waarbij de klachten hen wel belemmeren het dagelijks leven. Er vindt hier wederom een verstoring plaats in de balans tussen belasting en belastbaarheid. Ook voor deze groep mensen met Long Covid is de Boost een waardevolle training die de weg naar een duurzaam herstel inzet.

De Boost is in de begeleiding van Long Covid onderdeel van een groter traject, bestaande uit haptonomische coaching en de boost. Er loopt momenteel onderzoek naar de effecten van onze Long Covid begeleiding. Eerder getoonde resultaten uit 2021 tonen al aan dat 44% van de groep deelnemers binnen een half jaar terugkeert naar werk en 77% keert terug na 9 maanden. Deelnemers ervaren een verbetering in de domeinen Vitaliteit, Sociaal Functioneren en Gezondheidsverandering.

Kortom, de LTC Boost is een training die zowel voor preventie als re-integratie met succes wordt ingezet door diverse organisaties. De training vergroot het lichaamsbewustzijn en laat ook op lange termijn positieve effecten na. Een duurzame training, uniek en onmiskenbaar in zijn soort!

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu