ltc boost voor jezelf

Onze maatschappij vergt het maximale van je en soms zelfs meer. We vragen veel van onszelf en hebben een druk werk- en privéleven. Uitval door stress op je werk, of de dreiging daarvan, is reëel. LTC Boost haalt je bewust 2,5 dag uit je dagelijks leven om los van alle prikkels die er waren je eigen kompas te hervinden. Je krijgt inzicht in je gedrag, talenten, kwaliteiten, (on)mogelijkheden en de keuze die je hierin zelf hebt.

LTC Boost biedt je...

 • via ervaringsgerichte werkvormen inzicht tot de kern van je probleem
 • aandacht voor je totale leef- en werkstijl
 • een groep van gelijkgestemden om mee samen te werken
 • theorie en praktijk om te komen tot een persoonlijk actieplan
 • een wetenschappelijk onderbouwde training
 • een aanpak die een samenvoeging is van de kern van Emotioneel Lichaamswerk en Haptonomie
meld je aan

iets voor jou?

 • je hebt langdurig een opgejaagd gevoel
 • je energie is aan het einde van de dag op
 • het voelt alsof je aan het overleven bent
 • je hebt klachten die te maken hebben met stress, werkdruk, burn-out of onzekerheid
 • je hebt fysieke klachten in de richting van SOLK, hartklachten of whiplash

wat levert het je op?

 • je wordt uitgedaagd bewust te zien wie je echt bent
 • je wordt aangesproken op je authenticiteit
 • je hervindt de balans in vitaliteit
 • je leert weer te gaan staan voor wie je bent
 • je leert luisteren naar je lijf als beste coach
 • je schrijft een concreet actieplan

wat ga je doen?

 • je start met een online intake, een voorbereidend gesprek is optioneel
 • je volgt een intensieve 2,5 daagse training in een inspirerende omgeving
 • je legt samen met ongeveer 12 gelijkgestemden een stevige basis voor nieuwe energie en verdere ontwikkeling
 • je deelname aan LTC Boost sluit je af met een persoonlijk actieplan en twee coaching gesprekken
 • je deelname aan het traject duurt ongeveer drie maanden

past de boost bij jou?

goed om te weten

Tijdens de eerste dag ligt het accent op het creëren van een veilige bedding, het uitdiepen van de eigen hulpvraag, het aan den lijve onderzoeken van de balans tussen spanning en ontspanning, tussen denken, voelen en doen. Vaak wordt tijdens deze dag de weerstand in het eigen patroon en in het eigen lijf voelbaar.

De tweede dag beginnen we voor het ontbijt met een intensieve oefening ‘verbonden adem’ en nemen we in de loop van de ochtend de deelnemers via ervaringsgerichte oefeningen nog meer mee het eigen lijf in. Wat ervaar je in het contact met jezelf en in contact met de mensen om je heen, welke spiegels krijg je voor ogen. Steeds vindt er terugkoppeling naar de eigen doelen plaats.
In de middag gaan we in kleinere groepen de verdieping in via eigen rollen en kwaliteiten om zo zicht op en gevoel te krijgen bij wie je in essentie bent en zou willen zijn.

De derde dag vindt de verbinding met de toekomst plaats en werken we toe naar een zo concreet mogelijk actieplan, waarin inzichten en vernieuwde ervaringen verweven worden met het dagelijks leven.

Na afloop krijgt iedere deelnemer een coach toegewezen in de eigen omgeving, die ondersteuning biedt bij het vertalen van de behaalde inzichten in het dagelijks leven.

De training LTC Boost is één van de parels van LTC. De training draait al ruim twintig jaar met groot succes en met wetenschappelijke evidentie. Onlangs hebben wij het onderzoek uit 2005 opnieuw herijkt. Lees meer

Het volgen van de training LTC Boost kost je eenmalig een bedrag van € 1.733,- excl. btw

Een investering waarvoor je veel terugkrijgt: meer energie, levensplezier en hernieuwde motivatie en inzet. Maar je krijgt nóg meer terug, zoals een vergoedingsmogelijkheid via je zorgverzekeraar.

Hogescholen en medewerkers kunnen gebruik maken van het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit. Het is een hbo specifiek samengesteld pakket van voorzieningen en diensten die gebruikt kunnen worden om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. De LTC Boost training komt voor vergoeding in aanmerking. Bekijk de Livvit gids

Aanvraag voor vergoeding verloopt via de helpdesk Livvit 071 3652100 of werkgeversdesk@zilverenkruis.nl

Dan geldt al direct een interessante korting. Zilveren Kruis – Avéro Achmea – Interpolis – Pro Life -National Academic en Promovendum ondersteunen een gezonde leefstijl en doen mee! Een vergoeding kan oplopen tot max. € 1.000,- tot € 1.250,- per kalenderjaar.

 • kijk bij je aanvullende verzekering naar het onderwerp Leefstijltraining/LTC Boost
 • bij het online aanmelden geef je aan hoe je verzekerd bent
 • om voor vergoeding in aanmerking te komen stuur je een verwijsbrief van je huisarts, specialist of bedrijfsarts naar LTC
 • LTC declareert rechtstreeks, indien mogelijk, bij jouw zorgverzekeraar
 • jij of de werkgever ontvangt van LTC een volledige factuur of een factuur voor de eigen bijdrage.
 • jouw werkgever vraagt, indien verzekerd, een extra vergoeding aan bij Present of Livvit. De werkgever of jij betaalt alleen dat deel dat wij niet elders kunnen declareren.

Het totale LTC Boost traject beslaat een periode van ongeveer 3 maanden. Met als focus een aaneengesloten training van 2,5 dag. Deelname aan LTC Boost sluit je af met een persoonlijk actieplan en twee coaching gesprekken.

 • deze 2,5 daagse training vindt plaats in Hoog Soeren
 •  inclusief 2 overnachtingen en maaltijden
 •  groepstraining (maximaal 14 deelnemers)
 • twee ervaren trainers begeleiden de training

We ontmoeten je graag in het groen gelegen hotel Oranjeoord in Hoog Soeren. Omdat het om een intensief programma gaat is overnachten een onderdeel van het geheel. Je krijgt een eigen kamer met douche, toilet en bedlinnen.

Vooralsnog gaan onze Boost trainingen (fysiek) door. We hebben uiteraard de nodige maatregelen getroffen. Zo besticker je tijdens de training je eigen materialen, zijn er mondkapjes en desinfecterende middelen aanwezig. De groepsgrootte is maximaal 10, zodat er tijdens de training voldoende afstand gehouden kan worden. Bij aanvang van de training besteden de trainers samen met de deelnemers uitgebreid aandacht aan de afspraken om ieders veiligheid te waarborgen. Mits het weer het toelaat, vinden oefeningen ook buiten plaats.
In de uitnodiging informeren we je verder over de details met betrekking tot onze training en de richtlijnen van het RIVM. Eén week voor aanvang nemen we met iedere deelnemer telefonisch contact op om eventuele eigen vragen te beantwoorden én doen we de gezondheidscheck. We vinden het belangrijker dat iedere deelnemer gezond en met vertrouwen instapt. Afmelden mag ook op het laatste moment. We staan bewust stil bij ieders veiligheid en nemen de gestelde maatregelen in acht.
Ook het hotel heeft uiteraard haar faciliteiten ingericht op de huidige maatregelen. Iedere deelnemer heeft een eigen hotelkamer met badkamer en stoelen en tafels worden tussentijds extra gedesinfecteerd.
 • herkennen lichaamssignalen
 • je sterktes en zwaktes
 • ja en nee zeggen
 • anders kijken naar hetzelfde
 • verantwoordelijkheid nemen

Ook je werkgever is erbij gebaat als jij lekker in je vel zit. Misschien wil hij support bieden of is nieuwsgierig naar het effect en resultaat van de training. Klik hier voor informatie.

Bij voldoende deelname geven we om de maand een LTC Boost training. We kennen geen wachtlijst. Op ons opleidingsportaal vind je de trainingsdata.

past de boost bij jou?

boostmeter

geïnteresseerd in de training?

aanmelden
De oefeningen waren heel eenvoudig. Juist daardoor leerde ik zoveel over mijzelf.  

Sabina

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Snel naar…