Ontslag dreigt voor zorgpersoneel door corona

Herinner je het nog, het massa-applaus voor het zorgpersoneel tijdens de eerste coronagolf? Hartverwarmend was het, onze dank aan de helden in de zorg. Opmerkelijk is het om te weten dat momenteel een deel van die mensen hun werk in de zorg niet meer kan uitvoeren in verband met langdurige klachten na een coronabesmetting. Zij kampen met klachten als extreme vermoeidheid, kortademigheid en cognitieve problemen. In dit artikel lees je dat maar liefst 4500 zorgverleners zich bij het FNV hebben gemeld met long covid klachten. Bijna 50% daarvan is langer dan een jaar ziek en levert een deel van het salaris in. Bijna 1000 zorgverleners is langer dan twee jaar ziek, voor hen staat ontslag aan de voordeur. De helden uit de zorg betalen een grote prijs.

In 2021 is LTC Training gestart met een pilot van begeleiding bij post covid voor zorgverleners. Onze aanpak richt zich op het vergroten van het (lichaams)bewustzijn door een integrale aanpak in het fysieke, mentale, gevoels- en zingevingsdomein.
Onderdeel van de begeleiding is de Boost training die al meer dan 30 jaar met succes draait. Deze training zorgt op lange termijn voor een afname van lichamelijke en psychische klachten en heeft een positief effect op energie en ontspanning. We zijn dankbaar voor het feit dat we de groep mensen die kampen met langdurige klachten na een Corona besmetting mogen en kunnen begeleiden naar een duurzaam herstel.

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu