Het moedige gesprek

Dit is een training waarbij je ervaart wat er van invloed is wanneer een gesprek enige ‘moed’ vraagt. Aan de randen van je eigen comfortzone zitten vaak essentiële uitdagingen die een gesprek een belangrijke wending kunnen geven. Hoe bewust ben jij van je eigen kompas? En hoe zet je je eigen waarneming in om te komen tot een heldere uitkomst?

De training leert je

  • Meer over jouw communicatie en het effect op een ander.
  • Authentiek en congruent contact maken.
  • Een ander op een uitnodigende manier aan te spreken.
  • Spanning en emotie beter onder woorden brengen.
  • Op meerdere niveaus luisteren.
  • Duiden van intuïtie en lichaamssignalen.

Wat gaan we doen?

We bespreken groepsgewijs en in een veilige setting welke situaties of onderwerpen spannend zijn en vooral: waarom vind je ze spannend en waar merk je dat aan? Welke overtuigingen of aannames zitten je in de weg om het gesprek aan te gaan? Je leert ontdekken hoe lichaamssignalen je kunnen helpen om de kwaliteit van het gesprek te toetsen. We benoemen de spanningen bij zo’n gesprek op een manier die de ander kan begrijpen. Vaak is er ook een onderbuikgevoel. Daar leren we woorden aan geven.

Met acteur en themagericht

In de middag sluit een acteur aan om maximaal ervaringsgericht te leren. De inhoud van de training kan flexibel aangepast worden aan verschillende thema’s zoals:

  • veranderingen in de organisatie
  • werkdruk
  • samenwerken
  • communicatie

Praktische informatie

Deze training kun je volgen met het management, leidinggevenden en medewerkers van jouw organisatie.

Het betreft een ééndaagse training (2 dagdelen). Voorafgaand aan de training beginnen we altijd met een voorbereidende opdracht.

Om te komen tot de gewenste gedragsverandering, werken wij bij voorkeur door middel van een procesaanpak. Het is daarom goed mogelijk dat we samen kijken of het aanbieden van meerdere interventies kan leiden tot een optimaler resultaat.

Maximaal 12 deelnemers per groep. Bij meer dan 12 deelnemers worden er meerdere trainers ingezet.

We geven de training wanneer het jou uitkomt, in-company of op een locatie die we beiden plezierig vinden.

LTC Training heeft de Online Academy ontwikkelt, een online leeromgeving die altijd onderdeel is van een training. In deze omgeving vind je de voorbereidende opdracht, inspiratie, informatie en naslagwerk. De Online Academy is daarmee een waardevolle toevoeging op de fysieke training.

Het tarief per dagdeel is € 850 exclusief BTW. We hanteren, afhankelijk van de omvang van de opdracht, een voorbereidend dagdeel tegen hetzelfde tarief.

Bij deze training is het werken met een acteur sterk aan te raden. Het tarief voor een acteur is € 500 per dagdeel exclusief BTW.

Livvit en Present
Medewerkers van hogescholen kunnen gebruik maken van het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit. Het is een hbo specifiek samengesteld pakket van voorzieningen en diensten die gebruikt kunnen worden om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. De LTC interventies in de Livvit gids komen in aanmerking voor een vergoeding.

Aanvraag voor vergoeding verloopt via de helpdesk Livvit 071 3652100 / helpdesk.livvit@zilverenkruis.nl

Er is tevens een vergoeding via Present (collectieve verzuimregeling) mogelijk.

Er wordt een nadrukkelijk beroep gedaan om eerlijk naar jezelf te kijken en je belemmeringen te overstijgen.

Nieuwsgierig? ik wil advies

bel mij terug

Direct bellen

088 422 9422

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu