Een organisatie groeit als een team optimaal functioneert

Mensen zijn van nature kudde dieren: we hebben elkaar nodig om te herkennen en erkennen hoe het met ons gaat. Van een ontmoeting knappen we op of soms juist af. Wij geloven dan ook dat de samenwerking een essentieel ingrediënt is om het beste uit ons mensen naar boven te halen. Word je door je collega’s aangesproken en uitgedaagd? Hoe goed ken je elkaar en hoe veilig is het om je te laten kennen? Wij dagen jullie graag uit om met elkaar te kijken naar wat er gaande is binnen een teamproces en hoe je daar opbouwend en helpend met elkaar naar een optimale samenwerking kunt komen en zo dus ook naar een optimaal team- en bedrijfsresultaat.

Communicatie

LTC geeft aandacht aan de gelaagdheid van de communicatie. Kijkend naar het proces van teamontwikkeling is het zowel verbaal als non-verbaal van belang om helder contact te hebben met elkaar. Hoe bespreek je dan wat er speelt en waar heb je aandacht voor met elkaar? Ontdek onze trainingen die doorspekt zijn van onderstroom, diepgang en helderheid.

Bekijk ons aanbod

Groepsdynamica

In een steeds veranderende omgeving verandert vaak ook de samenstelling van je team. Of je team is redelijk stabiel, maar de opdrachten verschuiven. Dat betekent dat er steeds weer veranderingen in de team dynamiek ontstaan. Hoe werkt dat en waar staan jullie als team? Kijk bewust met elkaar naar de fasen van teamdynamica en hoe het helpend kan zijn hier met elkaar over af te stemmen. Dit geeft inzicht in waarom het loopt zoals het loopt in jullie samenwerking en hoe je met elkaar weer ‘aligned’ verder kunt om met energie en plezier het optimale teamresultaat te behalen.

Bekijk training

Realdrives

De kracht van een optimaal team is om elkaars diversiteit te herkennen en optimaal te benutten. Daar waar een ander anders denkt, kan het een prettige samenwerking tegenwerken, terwijl de kunst is om elkaar daarin te vinden en juist te versterken.

Real Drives geeft, aan de hand van een jarenlange met data onderbouwde test, inzicht in de diversiteit van onze drijfveren. Dit vormt een mooie basis voor het voeren van het goed gesprek met elkaar. Leer jezelf en elkaar beter kennen en ontdek hoe je met elkaar meer kunt worden dan de som der delen!

Bekijk training

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Snel naar…