Versta elkaar! De kunst van echt contact

LTC geeft aandacht aan de gelaagdheid van de communicatie. Wanneer we kijken naar processen van teamontwikkeling is het zowel verbaal als non-verbaal van belang helder contact te hebben met elkaar. Hoe bespreek je dan wat er speelt en waar heb je aandacht voor met elkaar. Onze trainingen op het gebied van gespreksvoering zijn doorspekt van onderstroom, diepgang en helderheid.

Het goede gesprek

Het is voor iedereen voelbaar wanneer een gesprek goed verlopen is. Daarin is het van belang hoe bewust je bent van je eigen aandeel en vitaliteit. In de training het goede gesprek sta je met elkaar stil bij de invloed van de persoonlijke vitaliteit op het verloop van een gesprek.

Bekijk training

Het moedige gesprek

Is een training waarbij je ervaart wat er van invloed is wanneer een gesprek enige ‘moed’ vraagt. Aan de randen van je eigen comfortzone zitten vaak essentiële uitdagingen die een gesprek een belangrijke wending kunnen geven. Hoe bewust ben jij van je eigen kompas? En hoe zet je je eigen waarneming in om te komen tot een heldere uitkomst?

Bekijk training

De kunst van het luisteren

Vaak gaan onze gedachten sneller dan onze aandacht. Zeker als je binnen je werk inhoudelijk in gesprek gaat. Om toch goed af te stemmen met elkaar, is luisteren echt een kunst. Open staan voor wat de ander zegt en vrij van eigen aannames daar weer op reageren valt soms niet mee. Hoe belangrijk het is daarbij stil te staan?

Bekijk training

Met recht van spreken

Als team ben je met elkaar opgesteld voor een bepaald doel. Met dit doel voor ogen bepaal je met elkaar wat jullie recht van spreken is. Hoe draag je dat dan uit met elkaar? Wat heb je er als individu voor nodig om daarin ook daadwerkelijk je positie in te nemen?

Bekijk training

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Snel naar…