Een organisatie rendeert in verbinding

De opbouw van een organisatie is weer te geven in een organogram, een overzicht van hiërarchisch en teams. Vaak geeft dat nog weinig indruk van dat wat een organisatie daadwerkelijk in beweging zet, namelijk de mensen die een organisatie samen vormen. Binnen elk aanbod kijken wij op drie niveaus: individu, team en organisatie. Voor een ontwikkeling organisatie breed bieden wij vanuit verschillende onderwerpen en invalshoeken een aanpak die het antwoord kan zijn op een vraag die in jullie organisatie speelt.

Cultuur en Leiderschap

Leiderschap is net als communicatie vaak een containerbegrip. Wanneer praten we over leiderschap? En wat bedoelen we daar dan precies mee?
Onder leiderschap verstaan wij dat wat nodig is om binnen de bestaande of wenselijke bedrijfscultuur, te komen tot het duurzaam realiseren van de bedrijfsstrategie op een zo efficiënte en effectief mogelijke wijze. In onze aanpak richten wij ons op de kernwaarden, waarbij de mens als professional, in authentiek gedrag, binnen – en met het team centraal staat.

Bekijk training

Eigen regie

Wij geloven dat een organisatie het beste tot zijn recht komt als ieder individu met plezier werkt en dat doet wat het beste past. Het optimaal benutten van ieders potentieel blijft de uitdaging om gezamenlijk te komen tot de beste resultaten. Eigen regie is daarin een belangrijk accent om te groeien, individueel en met elkaar. Wat is daarin helpend? Hoe stimuleer je iedere medewerker om vanuit eigen regie te werken? Welke rol heb je daarin als leidinggevende? Hoe speelt dat door in de ontwikkeling van je eigen team?

Bekijk training

Communicatie

LTC geeft aandacht aan de gelaagdheid van de communicatie. Kijkend naar het proces van teamontwikkeling is een heldere communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, van belang. Hoe bespreek je dan wat er speelt en waar heb je aandacht voor met elkaar? Ontdek onze trainingen die doorspekt zijn van onderstroom, diepgang en helderheid.

Bekijk ons aanbod

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit is eigenlijk onze energiemeter: hoe fit zijn we over het algemeen? Hoeveel energie heb ik nog na een werkdag? Vaak gaan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hand in hand: als jouw balans niet vitaal is, gaat werken teveel van je vragen en lever je vaak niet de professionele kwaliteit die je in huis hebt. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we met je mee hoe je fit en vitaal in je werk staat en hoe je dat kan brengen naar een gezonde duurzame inzetbaarheid.

Bekijk ons aanbod

Omgaan met agressie

Gezond en veilig werken wordt ook beïnvloed door agressie die medewerkers tegen komen tijdens het werk. Uit onderzoek blijkt dat de agressie op veel gebieden toeneemt. Bewust omgaan met agressie binnen het werk vraagt om inzichten en houvast. Een belangrijk gegeven is dat sociale cohesie helpend is om agressie binnen het werk te verminderen. Gezamenlijk ben je dan ook verantwoordelijk voor de sfeer en de veiligheid die je met elkaar kunt creëren, maar hoe doe je dat?

Bekijk training

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu