LTC Boost voor vitale medewerkers

Vitaal veranderen kan! LTC Boost is een individueel programma, bedoeld voor mensen waarbij verzuim dreigt omdat het werk hen teveel wordt. Ook als iemand al een paar weken thuis zit is de training een impuls voor een nieuwe start. Met een mooie mix van theorie- en praktijkopdrachten leren deelnemers hoe ze de regie in eigen handen nemen en wensen kunnen omzetten in realistische doelen en acties. Een praktische en resultaatgerichte training.

Kracht van de eigen beweging

Het doel van de training is het verminderen van stress en klachten. Deelnemers leren zelfsturend en adequaat reageren op verstoringen van de balans tussen lichamelijke en mentale belasting. Ook ontstaat er meer motivatie in werk en in persoonlijke competenties. Een interactieve training, waarin de totale leef- en werkstijl aan bod komt.

 

Professioneel en praktijkgericht

LTC is een landelijke organisatie die actief is met trainingen en coaching trajecten. Wij zijn gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onze kernkracht? Wij geloven in de inspirerende kracht van mensen en organisaties en in de kracht van je eigen beweging.

Jouw rol als werkgever: positief & supportend

Neemt een medewerker van jouw onderneming deel aan de training LTC Boost? Dan verdien je een compliment. Immers, je gunt je medewerker ruimte en tijd voor nieuwe inzichten en de te nemen vervolgstappen. In de kern gaat het om een kortdurende interventie met verrassend resultaat. Je kunt zelf ook onderwerpen aandragen die de medewerker meeneemt in de training.

Snel en effectief weer aan het werk

De effectiviteit van de methoden en trainingen van LTC zijn wetenschappelijk aangetoond. In de kern gaat het om een kortdurende interventie met verrassend resultaat. Wij hebben geen wachtlijst en krijgen medewerkers weer snel en goed aan het werk.

Financiën: goed geregeld

Als praktisch teken van jouw support betaal je deze training volledig of gedeeltelijk. Ook zijn er vergoedingen via een collectief mogelijk. De werknemer of werkgever ontvangt van LTC een factuur voor de eigen bijdrage. Als werkgever vraag je, indien verzekerd, een extra vergoeding aan bij Present. Jij of de medewerker betaalt alleen het deel dat wij niet elders kunnen declareren.

Effect na de training

 • anders omgaan met (werk)druk, eigen vitaliteit beïnvloeden waardoor (langdurig) ziekteverzuim afneemt
 • meer verantwoordelijkheidsgevoel en pro-activiteit
 • meer in verbinding met de omgeving, een betere communicatie
 • meer zelfinzicht, persoonlijke effectiviteit neemt toe

 

eerste indruk

Tijdens de eerste dag ligt het accent op het creëren van een veilige bedding, het uitdiepen van de eigen hulpvraag, het aan den lijve onderzoeken van de balans tussen spanning en ontspanning, tussen denken, voelen en doen. Vaak wordt tijdens deze dag de weerstand in het eigen patroon en in het eigen lijf voelbaar.

De tweede dag beginnen we voor het ontbijt met een intensieve oefening ‘verbonden adem’ en nemen we in de loop van de ochtend de deelnemers via ervaringsgerichte oefeningen nog meer mee het eigen lijf in. Wat ervaar je in het contact met jezelf en in contact met de mensen om je heen, welke spiegels krijg je voor ogen. Steeds vindt er terugkoppeling naar de eigen doelen plaats.
In de middag gaan we in kleinere groepen de verdieping in via eigen rollen en kwaliteiten om zo zicht op en gevoel te krijgen bij wie je in essentie bent en zou willen zijn.

De derde dag vindt de verbinding met de toekomst plaats en werken we toe naar een zo concreet mogelijk actieplan, waarin inzichten en vernieuwde ervaringen verweven worden met het dagelijks leven.

Na afloop krijgt iedere deelnemer een coach toegewezen in de eigen omgeving, die ondersteuning biedt bij het vertalen van de behaalde inzichten in het dagelijks leven. Daarnaast krijgt de deelnemer een persoonlijk account in de LTC Online Academy. Een online omgeving waarin de deelnemer inspiratie en naslagwerk vindt. Ook vindt de deelnemer hier een voorbereidende opdracht voor het coachgesprek.

praktische informatie

De training LTC Boost is één van de parels van LTC. De training draait al ruim twintig jaar met groot succes en met wetenschappelijke evidentie. In 2018 hebben wij het onderzoek uit 2005 opnieuw herijkt. Lees meer

 • vooraf vult de medewerker online een vragenlijst in en meldt zichzelf aan
 • de leidinggevende of bedrijfsarts krijgt ook een aantal vragen
 • de vragenlijst dient als extra input voor de training
 • de training bestaat uit 7 aaneengesloten dagdelen
 • na de training schrijft de medewerker een persoonlijk actieplan
 • twee weken na de training wordt een coach inschakeld
 • drie maanden na de training neemt LTC opnieuw contact op met de medewerker om te informeren hoe het gaat
 • de training vindt plaats in Heeten (Overijssel).
 • inclusief 2 overnachtingen en maaltijden
 • maximaal 12 deelnemers per groep
 • twee ervaren trainers begeleiden de training
 • 2 coachingsgesprekken of twee keer een groepsintervisie na de training

We geven de training maandelijks en kennen geen wachtlijst. De medewerker meldt zichzelf aan.

De investering bedraagt € 1.925,- excl. 21% btw

Heeft je medewerker een aanvullende zorgverzekering afgesloten bij: Zilveren Kruis – Avéro Achmea – Interpolis – Pro Life -National Academic en Promovendum, dan wordt een deel van de kosten vergoed. Vergoeding via verzuimregelingen is ook mogelijk. Wij denken graag met je mee om deze aspecten goed en aantrekkelijk te regelen.

lees meer

 

LTC Boost training is geen zweefles, maar een procesversneller.
Joseph, directeur arbeidsdeskundig bureau

Heb je een vraag over deze training?

Stel je vraag

Informatie voor de medewerker

Naar de training

Kantoor- en postadres

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bel 088 422 9422
Mail info@ltctraining.nl

Partnerbedrijf van NextSteps.nu